Newsletter


 

debata


Jak powinna wyglądać przyszłość kultury w Łodzi? – Zabierz głos w dyskusji!

 Zachęcamy do wyrażenia swojej opinii w debacie dotyczącej rozwoju kultury w Łodzi i województwie łódzkim. Jednym z naszych głównych celów jest zebranie głosów środowisk, które zostaną następnie zaprezentowane na stronie internetowej, podczas spotkań przedkongresowych oraz w ramach samego Kongresu.

Każdy głos jest ważny - formuła i program Kongresu zależą również od Was!

 

Jak przyłączyć się do debaty?

 Napisz tekst, który będzie:

  •  Komentarzem lub odpowiedzią na wybrany tekst opublikowany na stronie
  •  Nawiązaniem do sformułowanych na stronie obszarów tematycznych Kongresu
  •  Prezentacją własnych doświadczeń i działań w sektorze kultury
  •  Wyrażeniem opinii na temat ważnych kwestii dotyczących stanu kultury Łodzi i regionu

 Prosimy o nadsyłanie tekstów na adres sekretariat@kongres-kultury.pl