Newsletter


 

Paweł Potoroczyn - Na co komu kultura?

Europa może konkurować ze światem swoim przemysłem kreatywnym, ale wymaga on wzmocnienia. To zaś wymaga reorientacji w sposobach myślenia o kulturze. Pomysłowość oraz wprowadzanie do światowego obiegu nowych trendów mogą być istotnym towarem eksportowym Europy. Ich rozwijanie wymaga jednak większego doceniania kultury. Wiemy też, że kultura jest w stanie być motorem dla stabilnego wzrostu gospodarczego. Jeszcze niedawno mówilibyśmy, że kultura jest częścią ekonomii. Coraz częściej prawomocne wydaje się twierdzenie odwrotne, że oto ekonomia jest częścią kultury.

Paweł Potoroczyn - Dyrektor Instytutu im. Adama Mickiewicza. więcej>

Powrót do programu