Newsletter


 

Idea

dlaczego Kongres?

Rozwój Łodzi i regionu może następować w oparciu o kulturę. Jesienny Regionalny Kongres Kultury ma na celu rozpoczęcie publicznej debaty nad diagnozą stanu kultury i regionalną polityką w tym obszarze.

Kongres wraz działaniami towarzyszącymi ma stworzyć przestrzeń środowiskowej dyskusji nad pożądanym kształtem kultury w Łodzi i województwie. W obradach wezmą udział przedstawiciele sektora kultury i przemysłów kreatywnych - instytucji, organizacji pozarządowych, przedsiębiorcy, artyści i eksperci. To okazja, aby na szerokim publicznym forum przedstawić swoje oczekiwania i uwagi dotyczące zarówno Programu Rozwoju Kultury Województwa Łódzkiego, jak i Strategii Rozwoju Kultury dla Łodzi, nad którą prace rozpoczną się tuż po zakończeniu Kongresu. Dokumenty te określą priorytety, główne obszary działania i sposobów wdrażania pożądanych rozwiązań na najbliższe lata.

Dyskusje Kongresowe ujęte w formę sesji plenarnych, sesji panelowych, warsztatów i wydarzeń towarzyszących krążyć będą wokół czterech tematów:

„Praktyki kulturowe”
„Polityka kulturalna"
„Prawo do miasta”
„Przemysły kreatywne”

 Zobacz opis tematów