Newsletter


 

Program


       

      DZIEŃ I 27.10. CZWARTEK    

8:30-9:30 (Filharmonia Łódzka) 
Odbiór akredytacji

10:00-10:30 (Filharmonia Łódzka) 
OTWARCIE KONGRESU

Wystąpienia powitalne

10:30-12:30  (Filharmonia Łódzka)
I SESJA PLENARNA: PRAKTYKI KULTUROWE - Diagnoza stanu kultury
Moderacja: Jacek Grudzień

Monika Smoleń (MKiDN) - Rola kultury w rozwoju – dlaczego warto inwestować w kulturę
Mirosław Filiciak (SWPS) - Ekosystem kultury – wymiary przemian (praktyki i instytucje)
Ewa Paturalska (UM) – Diagnoza stanu kultury w województwie łódzkim
Izabela Franckiewicz (Pracownia Question Mark) Jakiej kultury potrzebują mieszkańcy województwa łódzkiego. Prezentacja wyników badań socjologicznych
Agnieszka Nowak (UMŁ) - Rola Kultury w rozwoju Łodzi (założenia do strategii rozwoju miasta oraz programu rozwoju kultury w Łodzi)  

12:30-13:00 Przerwa kawowa

13:00 -14:45  (Filharmonia Łódzka)
II SESJA PLENARNA: PRAWO DO MIASTA - Kultura jako dobro wspólne

Lidia Makowska (Kultura Miejska) – Jak kultura może wspierać rozwój więzi społecznych? (dobre praktyki)
Patrycja Wojtaszczyk (UM) – Prawo do miasta: utopia czy konieczność? Współpraca władz miasta i regionu z organizacjami pozarządowymi
Grzegorz Lewandowski (Warszawa 2020) - Dobre praktyki: jak prowadzono konsultacje społeczne Programu Rozwoju Kultury Warszawy
Agata Szczęśniak (Obywatele Kultury) - Pakt dla Kultury na poziomie lokalnym
Artur Celiński (Res Publica) – DNA Miasta – jak przełożyć optymizm w realne prawo do miasta?

14:45-15:45 Przerwa

15:45-17:15  (Łódzki Dom Kultury)
SESJE PANELOWE (równolegle)

Edukacja kulturalna: jak stymulować uczestnictwo  w kulturze? – otwarta dyskusja moderowana -
moderacja: Leszek Karczewski
Instytucje kultury jako centra aktywności lokalnej - otwarta dyskusja moderowana - moderacja: Jolanta Woźnicka i Zbigniew Placzyński
Diagnoza stanu kultury i potrzeby kulturalne mieszkańców województwa łódzkiego - moderacja Karol Franczak
Dziennikarstwo kulturalne: PR działań na rzecz kultury, zaangażowanie dziennikarzy w debatę o stanie kultury - otwarta dyskusja moderowana - moderacja: Mariusz Syta
Zawód artysty: jak wspierać rozwój młodej łódzkiej sceny artystycznej?  (Prawo do miasta) - otwarta dyskusja moderowana - moderacja: Tomasz Załuski

17:15-17:45 Przerwa kawowa (Łódzki Dom Kultury)

17:45-19:15 (Łódzki Dom Kultury)
SESJE PANELOWE
(równolegle)

Rewitalizacja - jak wykorzystać dziedzictwo kulturowe w rozwoju miasta i regionu? (na przykładzie EC-1 i Księżego Młyna) - otwarta dyskusja moderowana - moderacja: Jan Salm
Jak pokazywać, że kultura jest ważna? Współpraca pomiędzy instytucjami kultury w regionie a samorządami - wymiana doświadczeń           
Obywatele Kultury – jak przełożyć postulaty ruchu na poziomie lokalnym? - otwarta dyskusja moderowana - moderacja: Hanna Gill-Piątek

20:00 (Filharmonia Łódzka)
Bankiet

>>następny dzień> 
 

Adresy:
Filharmonia Łódzka, ul. Gabriela Narutowicza 20/22
Łódzki Dom Kultury, ul. Traugutta 18